ورود اعضاء ورود اعضاء نقشه سایت نقشه سایت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ فروردين
معاونت پژوهشی و برنامه ریزی اداره آموزش فنی حرفه ای و کاردانش معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
صفحه اصلی
English
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> فني وحرفه اي</span> فني وحرفه اي
شاخص ها
ساختار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هنرستانها</span>هنرستانها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دخترانه</span>دخترانه
عادي -دولتي
غيردولتي
استثنايي
شبانه روزي
شاهد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پسرانه</span>پسرانه
عادي -دولتي
غيردولتي
استثنايي
شبانه روزي
شاهد
ايثارگران -وابسته
Collapse كارآموزيكارآموزي
بخشنامه کارآموزی
بخشنامه كار آموزي 96-95
دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش همراه باتوليد</span>آموزش همراه باتوليد
دستورالعمل همراه با تولید
كتاب فني وحرفه اي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جداول دروس فني وحرفه اي</span>جداول دروس فني وحرفه اي
صنعت
خدمات
كشاورزي
هنر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استاندارد وتجهيزات </span>استاندارد وتجهيزات
پايه دهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاردانش</span>كاردانش
شاخص ها
ساختار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هنرستانها</span>هنرستانها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دخترانه</span>دخترانه
عادي -دولتي
غيردولتي
شبانه روزي
استثنايي
بزرگسالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پسرانه</span>پسرانه
عادي -دولتي
غيردولتي
استثنايي
شبانه روزي
Collapse كارورزيكارورزي
بخشنامه کارورزی
برون سپاري
دستگاههاي متولي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش همراه باتوليد</span>آموزش همراه باتوليد
آموزش همراه با تولید
دستورالعمل هاوتفاهم نامه هابادستگاههاي متولي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جدول دروس</span>جدول دروس
خدمات
كشاورزي
هنر
صنعت
بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمون ها ومسابقات </span>آزمون ها ومسابقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فني وحرفه اي</span>فني وحرفه اي
Collapse مسابقات علمي -عمليمسابقات علمي -عملي
نمونه سوالات
بخشنامه مسابقات علمي عملي 96-95
نتايج آزمون تئوري استاني
Collapse جشنواره هنرهاي تجسمي هنرجويانجشنواره هنرهاي تجسمي هنرجويان
شیوه نامه داوری
دستورالعمل هجدهمين جشنواره هنر هاي تجسمي
جشنواره طرح درس برترويژه هنرآموزان
المپيادملي -مهارت
جشنواره خوارزمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاردانش</span>كاردانش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جشنواره مهارت هاي هنري</span>جشنواره مهارت هاي هنري
بخشنامه مهارت هاي كاردانش 96-95
المپيادملي -مهارت
المپيادفرش
جشنواره خوارزمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مسابقات علمي -كاربردي</span>مسابقات علمي -كاربردي
بخشنامه مسابقات علمي -كاربردي 95-94
بخشنامه مسابقات علمي كاربردي كاردانش 96-95
سامانه ثبت نام پانزدهمين دوره مسابقات علمي كاربردي
نمونه سوالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمون پيشرفت تحصيلي 95-94</span>آزمون پيشرفت تحصيلي 95-94
بخشنامه آزمون پيشرفت
در يافت كارنامه آزمون پيشرفت تحصيلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمون پيشرفت تحصيلي 96-95</span>آزمون پيشرفت تحصيلي 96-95
بخشنامه
سايت ثبت نام ودريافت كارنامه
نمونه سوال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارآفريني</span>كارآفريني
بخشنامه آموزش همراه باتوليد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارآفريني</span>كارآفريني
هنرستان كارآفرين
كارآفرينان سازماني
هنرجويان كارآفرين
سايت گروه آموزشي كارآفريني
بازارآفريني(طرح خوداتكا)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركزخلاقيت ونوآوري</span>مركزخلاقيت ونوآوري
بانك ايده
خريدوفروش ايده
اتاق فكر
خلاقيت
اختراع وثبت
كارورزي،كارآموزي ،توليدوعرضه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمايشگاهها</span>نمايشگاهها
درون سازماني
برون سازماني
جشنواره خوارزمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه مسابقات وجشنواره ها </span>سامانه مسابقات وجشنواره ها
سامانه ثبت نام پانزدهمين دوره مسابقات علمي كاربردي كاردانش
سامانه ثبت نام چهاردهمين دوره مسابقات علمي عملي فني وحرفه اي
سامانه ثبت نام هجدهمين جشنواره هنر هاي تجسمي فني وحرفه اي
سامانه ثبت نام يازدهمين جشنواره مهارت هاي هنري كاردانش
برون سپاري2
Collapse منو پايينمنو پايين
صفحه نخست
درگاه اصلي اداره كل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت آموزشگاهي</span>مديريت آموزشگاهي
راهنماي نرم افزاربرنامه هفتگي
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمون آنلاين</span>آزمون آنلاين
آزمون مجازي
ثبت نام آزمون
دفترهوشمند
گروههاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفاهم نامه ها ودبيرخانه هاي كشوري</span>تفاهم نامه ها ودبيرخانه هاي كشوري
تفاهم نامه هاي كلي
تفاهم نامه هاي 95-94
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبيرخانه هاي كشوري</span>دبيرخانه هاي كشوري
برون سپاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنعت</span>صنعت
تاسيسات
عمران
برق
مكانيك خودرو
ساخت وتوليد
سراميك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
كامپيوتر
مديريت خانواده
طراحي ودوخت
حسابداري
اموراداري
هنر
صنايع دستي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كشاورزي</span>كشاورزي
اموردامي
صنايع غذايي
امور زراعي وباغي
كارآفريني
بهداشتتمامی حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می باشد.
ورود اعضاء
بستن
Powered by DorsaPortal